Pojď hrát volejbal

BAREVNÝ MINIVOLEJBAL

hry, soutěže, turnaje, atletika, gymnastika, pohybová průprava

spousta nových kamarádů a zábavy

holky i kluci 6 – 12 let,

Minivolejbal je hra, která zjednodušuje a upravuje pravidla klasického šestkového volejbalu, aby jej mohly hrát i děti. Hrají jej děvčata i chlapci v týmech od 2 do 4 hráčů. Cílem hry je dostat míč přes síť tak, aby se dotkl země. Jednotlivé věkové skupiny mají svá pravidla a barvy, která svou náročností přímo úměrně rostou s věkem a schopnostmi dětí. Odtud název Barevný minivolejbal či minivolejbal v barvách. Dětí se rovněž účastní jednotlivých turnajů, zpočátku na úrovní krajů, poté na oblastní a celorepublikové úrovni.

Cílem aktivity je především to, aby se děti naučily ovládat pohyby vlastního těla, naučily se správně běhat, skákat, udělat kotrmelec, padat a nebát se míče. Právě správné osvojení všeobecné sportovní průpravy děti připravuje na pozdější zvládnutí dalších kroků. Činnosti jsou průběžně obměňovány a jsou dětem co nejvíce přizpůsobeny. Naší snahou je, aby cvičení pro děti bylo hlavně pestré a zábavné a co nejvíce je v hojném počtu přivedlo ke sportu. Navíc chceme touto cestou dopomoci i sociálnímu rozvoji dětí ve třídě. Vše je založeno na hrách, soutěžích, ale i soustředění. Barevný minivolejbal je podporován Českým volejbalovým svazem.

VOLEJBAL

hra pod vysokou sítí - od přeboru po extraligu, od žákyněk po ženy

svět nových zážitků a možností

děvčata 12+

Jsme jeden z dlouhodobě nejúspěšnějších volejbalových klubů v ČR věnující se dívčím složkám od žákovských kategoriích až po dospělé. Učíme volejbal a lásku k němu všechny věkové kategorie od nejmenších dětí (barevná minivolejbal) až po dorostenecké a seniorské reprezentantky. Přijďte mezi nás a přesvědčte se sami.

Informace:

Pavel Frýdl - šéftrenér mládeže

Tel: 774 780 580

e-mail: volejbal-olomouc@email.czRichard Schwarz - minivolejbal

Tel: 605 974 124