Rozšiřujeme tradiční spolupráci se ZŠ Terera

Mládež VK UP Olomouc již mnoho let úspěšně spolupracuje s Fakultní základní školou Olomouc, Tererovo nám. 1, kde mají naše mládežnická družstva svou výbornou tréninkovou základnu. Nyní se tato spolupráce ještě prohlubuje. VK UP totiž rozšiřuje svou sportovní základnu a zřizuje nové sportovní oddíly, a to nejen pro dívky, ale nově i pro chlapce ve věkové skupině 6 – 12 let. Informaci škola hrdě zveřejnila na svém webu a my rádi činíme totéž a děkujeme!

Hlavní partneři

Ostatní sponzoři